Általános Szerződési Feltételek

  1. Általános rendelkezések

A Csikós László e.v. (székhely: 2890 Tata Kocsi utca 62.; adószám: 66539768-1-31; e-mail: tataiuveges@gmail.com;  a továbbiakban: Csikós László e.v.) interneten elérhető termékkatalógusából A Csikós László e.v. által forgalmazott hőálló üveg és hőálló szalag termékeket kínálja eladásra. A Csikós László e.v. fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa értékesített termékek katalógusát megváltoztassa. Az internetes áruházon keresztül leadott elektronikus megrendeléssel a jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) leírt feltételek szerint adásvételi szerződés jön létre A Csikós László e.v. és a megrendelést leadó magánszemély vagy cég (a továbbiakban:megrendelő) közt. Ezen adásvételi szerződést Csikós László e.v. írásban megkötött szerződésnek tekinti, melyet a leadott rendelés azonosítószámán iktat, és a megrendelés teljesítésétől számított egy évig tárol. Csikós László e.v. kijelenti, hogy a termékek értékesítéséhez és az internetes áruház működtetéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

Jelen ÁSZF a www.hoallokandallouveg.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában az ÁSZF hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában az ÁSZF hatálya nem terjed ki továbbá olyan honlapok szolgáltatásaira és adatkezeléseire sem, melyekre a www.hoallokandallouveg.hu oldalakon található hivatkozás vezet. Az ÁSZF megrendelő által történő elfogadása a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut rendel meg.

2. Szerződő felek

Az adásvételi szerződés A Csikós László e.v. mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. Csikós László e.v. csak a www.hoallokandallouveg.hu oldalakon keresztül leadott rendelésekért felel. A megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket a későbbiekben  a megrendelés Csikós László e.v. általi visszaigazolásáig lehetősége van módosítani/visszavonni, Csikós László e.v. ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. A nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt Csikós László e.v. jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát ellenőrizni.

3. A Csikós László e.v. felelősségvállalása

Az internetes áruház működésével, és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók az áruház láblécében elhelyezett információs menüpontjaiban olvashatók. Csikós László e.v. vállalja, hogy a fent jelzett oldalakon leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

4. A megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő a megrendelése elküldésével a jelen ÁSZF-et elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy a megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott fizetési módnak megfelelően.

5. Árak és termékinformáció

Áraink Áfá-t nem tartalmaznak!

A Csikós László e.v. az áruk vételárát minden esetben Magyarország törvényes fizetőeszközében, forintban határozza meg. Amennyiben ettől eltérő tájékoztatás az árunál nem szerepel, a megjelölt vételár minden esetben egy darab árucikkre vonatkozik, és nem foglalja magában az adott árucikkhez kapcsolódó egyéb termékek vételárát. A vételár nem tartalmazza a kézbesítés (szállítás) díját. A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati ára. Ezen kívül külön lapon szerepel a szállítási szolgáltatás költsége. Az ajánlati ár ennek megfelelően az adott pillanatban érvényes áru vételárából, valamint a szállítási árból tevődik össze, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a megrendelést A Csikós László e.v. jóváhagyja. A végleges ár csak a felek közös megegyezésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés, vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

A Megrendelőnek megrendelés esetén a termékek árát és az a szállítási költséget utólag, a csomag átvételekor kell megfizetnie a Kiszállítónak.

A Csikós László e.v. on-line áruház terméklistáiban feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói bruttó ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Megrendelés leadásakor Csikós László e.v. kötelezi  magát, hogy a kiválasztott termékeket a rendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a megrendelőnek. Ezt az árat a megrendeléskor küldött e-mail alapú visszaigazolás is tartalmazza. Az internetes áruházban a termékek adatlapján megjelenítésre kerülnek a termékkel kapcsolatos lényegi információk, melyek segítik az előzetes tájékozódást. A megrendelő által átvett termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, melyek az adott termékre jellemzőek: összetétel, használat és felhasználását illetően. A megrendelő a termék átvételét követően köteles az ezen tájékoztatást alaposan elolvasni és megismerni.  Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő köteles megtéríteni Csikós László e.v. számára.

6. A szerződés hatálya

Az internetes felületen csak cselekvőképes természetes, illetve jogképes jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a megrendelő és A Csikós László e.v. között, mint távollévők között kötött magyar nyelvű szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. A Csikós László e.v. kötelezettséget vállal a megrendelés teljesítésére, a megrendelő pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat, valamint a szállítási költséget maradéktalanul, határidőben megfizeti. A rendelési folyamat során a megrendelő megismeri a termékeket, annak paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, a bruttó árakat és fizetési feltételeket, a szállítással kapcsolatos információkat és az áru átvételének módját. A megrendelés érvényesítéséhez a megrendelőnek el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF, jelen dokumentum.).

A felek közötti adásvételi szerződés a megrendelés Csikós László e.v. általi jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. A Csikós László e.v. rendszere minden érvényes rendeléshez egy rendelésazonosító-számot ad, melyet megrendelő megtalál minden rendelése mellett az áruházban létrehozott fiókjában, illetve a megrendelő e-mail címére küldött rendelésigazoló e-mailben. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes! A megrendelés leadását követően Csikós László e.v. haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül megküldi megrendelő részére a visszaigazolást a megrendeléséről.  Az adásvételi szerződés a megrendelés Csikós László e.v. általi visszaigazolással jön létre.

Amennyiben a megrendelés visszaigazolása nem történik meg 48 órán belül, úgy a megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól. A Csikós László e.v. a megrendelés jóváhagyásáig biztosítja a lehetőséget a megrendelőnek a megrendelése módosítására, visszavonására.

Amennyiben a megrendelő által megvásárolni kívánt termék nem áll rendelkezésre, és emiatt azt A Csikós László e.v. nem tudja a vállalt általános szállítási határidőn belül a felhasználónak eljuttatni, erről A Csikós László e.v. a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben a megrendelő ezen információk ismeretében is megvásárolja a terméket, a késedelem miatt igényt nem érvényesíthet. Amennyiben a termék nem áll rendelkezésre, A Csikós László e.v. a szerződés létrejöttétől számított 24 (huszonnégy) órán belül a szerződéstől elállhat. Az esetleges megfizetett vételárat A Csikós László e.v. ebben az esetben haladéktalanul visszajuttatja a megrendelőnek.

7. Szállítási feltételek

A megrendeléseket a visszaigazolást követő 14 (tizennégy) munkanapon belül vállalja A Csikós László e.v. teljesíteni Magyarország terültére történő kiszállítás esetén. A megrendelések kézbesítése a hét minden munkanapján folyamatosan történik. A raktárról nem elérhető termékek esetében a megrendelőt értesítjük a postázás várható időpontjáról.

A regisztrációnál megadott névre és címre kiállított számlát emailben kapja meg elektronikus formában. A megrendelő köteles A Csikós László e.v. internetes áruházban megrendelt és a megrendelő által megadott címre kiszállított termékeket átvenni. Amennyiben fizetési módként a Kiszállításkor a futárnak opciót választotta a megrendeléshez úgy A Csikós László e.v. által küldött számlán feltüntetett vételárat  mely a termékek szállítási költségeit is tartalmazza a megrendelő köteles készpénzben a kézbesítőnek kifizetni.

A csomagolási és utánvételes szállítási költség Magyarország területén: 3,300,- Ft.

A Csikós László e.v. Magyarország területén kívül kiszállítást kizárólag az Európai Unió országainak területére vállal, azzal, hogy a szállítás nem ingyenes, hanem a szállítási költség esetileg kerül megállapításra és egyeztetésre a megrendelővel.

8. Vásárlástól való elállás

A weboldalon árult összes termék egyedi, amelyet a vevő egyedi utasításai alapján készítettünk.

Az érvényben levő törvényi rendelkezéseknek megfelelően a fogyasztónak minősülő megrendelőnek lehetősége nyílik a rendeléstől való elállásra (ezzel együtt a megvásárolt áru visszaküldésére) az áru kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül. A megrendelő nem köteles indokolni az elállását. Az elállási időszak az 1. naptól számított 14 nap elteltével jár le. Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, faxon vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket. Az áru visszaküldésnél felmerülő költségeket a megrendelő köteles megfizetni, de jogszerű elállás esetén a rendelés teljes összege  visszafizethető a megrendelő részére (a szállítási díjat is beleértve). Az elállás jogát csak  természeténél fogva visszaszolgáltatható áruk esetében gyakorolhatja a megrendelő, és csak abban az esetben, ha az árut sértetlenül juttatja vissza. A sértetlenséget nem zárja ki a felbontott külső csomagolás. Abban az esetben, ha a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § c. pont hatálya alá eső terméket a megrendelő használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen Csikós László e.v. részére visszajuttatni, Csikós László e.v. nem vállalja a termék  visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a megrendelőnek, a megrendelő költségére. A jogszerűen gyakorolt elállás és az áru visszavétele után a különbözeti összeg elszámolása, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 30 napon belül megtörténik.

Fontos Tudni:

Visszakövetelhetem a vételárat olyan termék esetén, amelyet kifejezetten a saját kívánságomra, egyedi utasításaim alapján készítettek, állítottak elő

Nem, mivel a vállalkozások nem kötelesek olyan termékek feltétlen visszavételére, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. Ha ezekben az esetekben elfogadnánk az elállási jog gyakorlását, akkor gazdaságilag értéktelenné válna a dolog, hiszen a kereskedő már nem tudná a kizárólag az azt megrendelő fogyasztó számára értékkel bíró egyedi jellegű terméket más vevő számára értékesíteni.

9. Panaszkezelés

Amennyiben a megrendelőnek valamilyen panasza van az adásvételi szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a tataiuveges@gmail.com e-mail címen, illetve faxon vagy postai levél útján is közölheti. A Csikós László e.v. panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a megrendelőt a vizsgálat eredményéről.

10. Adatvédelmi klauzula

A megrendeléssel és a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a megrendelő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy A Csikós László e.v. adatait az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, továbbá, hogy részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön.

11. Zárórendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A Csikós László e.v. fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg A Csikós László e.v. a szolgáltatást biztosítja. Az ÁSZF módosításáról A Csikós László e.v. a megrendelőket akként tájékoztatja, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et közzéteszi a www.hoallokandallouveg.hu és a www.hoallokandallouveg.hu oldalakon. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a megrendelő dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

Az ÁSZF utolsó módosításának időpontja: 2024.01.03